Wp body class with custom fields

cyber-ki codesnippets

Via de “custom fields” is het mogelijk om een body class tag te maken.

Uiteraard dienen deze classes om een zichtbaar effect te hebben wel benoemd en gestyled te worden in je css code.

In je function.php file plak je de volgende code

//ADD BODY CLASS 
function wpq_body_classes($classes, $class='') {

  global $wp_query;

  if( !is_404() ){

    $post_id = $wp_query->post->ID;

    if(is_page($post_id ) || is_single($post_id )){

      $classes[] = get_post_meta($post_id, 'body_class', true);

    }

  }

  return $classes;// return the $classes array
}
add_filter('body_class','wpq_body_classes');

In je style.css maak je bijvoorbeeld de volgende stijl:
body.groen{ background:green;}

Onderaan de pagina in de editor zie je “custom field”
Kies hier “enter new field”
Type in body_class en geef deze een value de desbetreffende css style die je wilt toewijzen.

Let op! Gebruik je in je function.php ook Geef de hoofd- (of parent/top) categorieën op je site een body class zorg er dan voor dat deze code NA de bovenstaande code wordt geplakt in je function.php.

Leave a Reply