Specific category list shortcode & function

Na uren zoeken vond ik eindelijk een manier om post links van een specifieke category te plaatsen in een widget . De oorspronkelijke code was hier te vinden (pagina is er niet meer).

Na een kleine aanpassing heb ik het allemaal werkende gekregen.
Het is niets bijzonders maar wel heel erg handig.
Het enige wat nog ontbreekt is de post die getoond wordt “current active” te maken.
Dit heb ik nog niet voor elkaar gekregen dus mocht je een tip hebben om dit zonder (eigengemaakte) plugins te doen dan hoor ik dat graag.

De Code
In de function.php:

/* shortcode post catergory */

function sc_liste($atts, $content = null) {
    extract(shortcode_atts(array(
        "num" => '5',
        "cat" => ''
    ), $atts));
    global $post;
    $myposts = get_posts('numberposts='.$num.'&order=DESC&orderby=post_date&category='.$cat);
    $retour='
<ul>';
    foreach($myposts as $post) :
        setup_postdata($post);
       $retour.='
<li><a href="'.get_permalink().'">'.the_title("","",false).'</a></li>

';
    endforeach;
    $retour.='</ul>

 ';
    return $retour;
}
add_shortcode('liste', 'sc_liste');
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');

Op de pagina of widget:

[liste num="nummer_aantal_posts_die_getoond_moeten_worden" cat="ID_van_de_catergorie"]
Dus bijvoorbeeld:[liste num="3" cat="1"]

Leave a Reply