Shortcodes in widget areas dmv ‘extract’

Stap 1

Er zijn verschillende geluiden dat je hier ‘extract’ niet moet gebruiken.
Weet jij waarom niet? Plaats je reactie bij de comments.

Kopieer de onderstaande code in je function.php

/* Allow shortcodes in widget areas */
function recent_posts_function($atts, $content = null) {
extract(shortcode_atts(array(
'posts' => 1,
), $atts));


$return_string = '<h3>'.$content.'</h3>';
$return_string .= '<ul>';
query_posts(array('orderby' => 'date', 'order' => 'DESC' , 'showposts' => $posts));
if (have_posts()) :
while (have_posts()) : the_post();
$return_string .= '<li><a href="'.get_permalink().'">'.get_the_title().'</a></li>';
endwhile;
endif;
$return_string .= '</ul>';
wp_reset_query();
return $return_string;
}
function register_shortcodes(){
add_shortcode('recent-posts', 'recent_posts_function');
}
add_action( 'init', 'register_shortcodes');
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');

Stap 2

Kopieer de onderstaande op de plek waar je de recente berichten wilt hebben:

[recent-posts]

Leave a Reply