Recent posts met 1 thumbnail shortcode

Dit is een aantekening. Ik moet nog nagaan of de code helemaal klopt.
Neem deze code dus niet zonder meer over!
Heb je tips of suggesties laat het me weten via de comments

Recent posts met thumbnail.

/* Allow shortcodes in widget areas */
function my_recent_posts_shortcode($atts){
$q = new WP_Query(array( 'orderby' => 'date', 'posts_per_page' => '5'));
  if ($q->have_posts()) { 
    while ($q->have_posts()) { 
      $q->the_post();
      if($postNumber<=-1){
          the_post_thumbnail();
        }
        $postNumber++;
     $return_string .= '
<li><a href="'.get_permalink().'">'.get_the_title().''.'</a></li>

';

        } 
  } 
wp_reset_query();
 return $return_string;
}
add_shortcode('recent-posts', 'my_recent_posts_shortcode');
add_action( 'init', 'register_shortcodes');
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');


[recent-posts]

Leave a Reply