External functions.php file

Het kan gewenst zijn een externe functions.php file te maken.
Hoe?

Maak een nieuw document “my_custom_functions.php” en plaats dit bv in je wp-content folder.
In dit document schrijf je al je aanpassingen zoals shortcodes.

Om dit document te linken aan je thema kopieer je deze code in je functions.php

include(WP_CONTENT_DIR . '/my_custom_shortcodes.php');

Leave a Reply